Weine Welschen
transvinum gmbh  |  Marktplatzstr. 9  |  3946 Turtmann  |  Tel. + Fax 0041 (0)27 473 30 80
Bienvenue  |  Assortiment  |  News & Links  |  Dégustations DEU  |  FRA  |  ENG
Recherche d'article mot clé
Kontakt / Contact
Kontakt / Contact

Tre Talenti 7.5 dl "Pinot noir/Merlot/Cornalin" E. Bärtsch, Mels C. Tamborini, Lamone A. Mathier, Salgesch

retourimprimer page
n° d'article: 1382
pays: Schweiz
région: Salgesch
millésime: 2015
producteur: Albert Mathier & Söhne, Salgesch Wallis
volume: 0.00
catégorie: 
mise en bouteilles: Fl (75.00 cl)
nbre carton/harasse/fût: Ct. (6.00)