Weine Welschen
transvinum gmbh  |  Marktplatzstr. 9  |  3946 Turtmann  |  Tel. + Fax 0041 (0)27 473 30 80
Bienvenue  |  Assortiment  |  News & Links  |  Dégustations DEU  |  FRA  |  ENG
Recherche d'article mot clé
Kontakt / Contact
Kontakt / Contact

1563 inscriptions   page 58 de 79    
Henniez
Henniez blau ohne KS 1.5 Lt PE Folie  Fl (150.00 cl)
Henniez blau ohne KS 3.3 dl Glas  Fl (33.00 cl)
Henniez blau ohne KS Lt Glas  Fl (100.00 cl)
Henniez grün mit KS 1.5 Lt PE Folie  Fl (150.00 cl)
Henniez grün mit KS 3.3 dl Glas  Fl (33.00 cl)
Henniez grün mit KS 5 dl Glas  Fl (50.00 cl)
Henniez grün mit KS Lt Glas  Fl (100.00 cl)
Henniez grün mit KS Lt PET  Fl (100.00 cl)
Henniez rot mit KS 1.5 Lt PE Folie  Fl (150.00 cl)
Henniez rot mit KS 3.3 dl Glas  Fl (33.00 cl)
Henniez rot mit KS Lt Glas  Fl (100.00 cl)
Internationale Biere, diverse
Asahi 3.3 dl EW "Super Dry" Japan  Fl (35.00 cl)
Brand 3.3 dl MW "Zwaar Blond" Belgien  Fl (33.00 cl)
Corona 3.55 dl EW Mexico  Fl (35.00 cl)
Desperados 3.3 dl MW Mexico Fl (33.00 cl)
Franziskaner Weissbier 5 dl Deutschland Fl (50.00 cl)
Guinness Draught 3.3 dl Irland Fl (30.00 cl)
Kilkenny 3.3 dl EW Irland  Fl (33.00 cl)
Lagunitas 3.3 dl MW "IPA" USA  Fl (33.00 cl)
Sagres export blonde 2.5 dl EW "Mini"  Fl (33.00 cl)
1563 inscriptions   page 58 de 79